Loading the content...
Navigation
EN | SV
Tag archives for:

byggutrustning för höga byggnader

Byggutrustning för uthyrning är en viktig del av projektet

Som alla byggprojektledare, totalentreprenörer och företagare vet så går det sällan att täcka upp alla delar av ett byggprojekt på egen hand. Många delar kräver specialkompetens. Det kan handla om att man behöver ta in en miljökonsult, en specialist inom en viss typ av byggnad eller så kan det handla om att man behöver speciell utrustning. Byggutrustning för höga byggnader är en typ av utrustning som oftast är bättre att hyra än att köpa in och äga.

Read More

Byggutrustning till uthyrning kan göra stor skillnad för budgeten

Vissa byggprojekt klarar de flesta vanliga byggföretagen av. Det kan handla om att bygga ett höghus, nya bostäder eller en skola. Ibland så krävs det dock något annorlunda, ett företag som klarar av en ovanligt komplicerad utmaning. I dessa fall är det ofta nödvändigt med  speciell byggutrustning för höga byggnader, eller annan typ av utrustning som måste skräddarsys utefter det specifika projektets förutsättningar och behov. En bro kan till exempel inte byggas hur som helst, här krävs det specialistkunskap i flera led.

Read More

Gantryställning – avgörande vid tillverkning av en kassun

Kassuner är ett grundläggande inslag i samband med till exempel en brolansering, men inför varje projekt krävs att kassunerna tillverkas och skräddarsys för just det aktuella byggprojektet. Detta arbete sker inte i en handvändning utan görs tvärtom i flera olika steg, som i sin tur ska utformas efter mesta möjliga säkerhet och precision.

Read More

Back to top