Loading the content...
Navigation
EN | SV
Tag archives for:

Byggutrustning uthyrning

Byggutrustning till uthyrning eller inköp, vilket är bäst?

När det kommer till utrustning som ska användas för byggprojekt så är det oftast bättre att äga utrustningen själv jämfört med att hyra den. Det gäller speciellt för återkommande projekt, det vill säga den typ av arbete man oftast utför. Ibland kan det dock dyka upp arbeten som kräver något annorlunda. Det kan handla om projekt där enormt tunga lyft ska utföras, eller där andra typer av specialiserad byggutrustning behövs. För dessa projekt är det oftast bättre att hyra utrustningen jämfört med att äga den själv.

Read More

Byggutrustning för uthyrning är en viktig del av projektet

Som alla byggprojektledare, totalentreprenörer och företagare vet så går det sällan att täcka upp alla delar av ett byggprojekt på egen hand. Många delar kräver specialkompetens. Det kan handla om att man behöver ta in en miljökonsult, en specialist inom en viss typ av byggnad eller så kan det handla om att man behöver speciell utrustning. Byggutrustning för höga byggnader är en typ av utrustning som oftast är bättre att hyra än att köpa in och äga.

Read More

Byggutrustning till uthyrning kan göra stor skillnad för budgeten

Vissa byggprojekt klarar de flesta vanliga byggföretagen av. Det kan handla om att bygga ett höghus, nya bostäder eller en skola. Ibland så krävs det dock något annorlunda, ett företag som klarar av en ovanligt komplicerad utmaning. I dessa fall är det ofta nödvändigt med  speciell byggutrustning för höga byggnader, eller annan typ av utrustning som måste skräddarsys utefter det specifika projektets förutsättningar och behov. En bro kan till exempel inte byggas hur som helst, här krävs det specialistkunskap i flera led.

Read More

Ståltank som byggs på plats – en svårslagen lösning

När det kommer till konstruktion av ståltankar är det smidigt att utföra arbetet direkt på samma plats som tanken är tänkt att uppföras. Metoden, som är både kostnadsbesparande och säker, utvecklades av ståltank konstruktörer i Sverige under 50-talet och har med åren löst problem för många som letat efter exempelvis en cistern för riktigt stora volymer.

Read More

Back to top