Loading the content...
Navigation
EN | SV
Tag archives for:

byggutrustning

Byggutrustning till uthyrning eller inköp, vilket är bäst?

När det kommer till utrustning som ska användas för byggprojekt så är det oftast bättre att äga utrustningen själv jämfört med att hyra den. Det gäller speciellt för återkommande projekt, det vill säga den typ av arbete man oftast utför. Ibland kan det dock dyka upp arbeten som kräver något annorlunda. Det kan handla om projekt där enormt tunga lyft ska utföras, eller där andra typer av specialiserad byggutrustning behövs. För dessa projekt är det oftast bättre att hyra utrustningen jämfört med att äga den själv.

Read More

Byggutrustning för uthyrning är en viktig del av projektet

Som alla byggprojektledare, totalentreprenörer och företagare vet så går det sällan att täcka upp alla delar av ett byggprojekt på egen hand. Många delar kräver specialkompetens. Det kan handla om att man behöver ta in en miljökonsult, en specialist inom en viss typ av byggnad eller så kan det handla om att man behöver speciell utrustning. Byggutrustning för höga byggnader är en typ av utrustning som oftast är bättre att hyra än att köpa in och äga.

Read More

Glidformsgjutning – en byggteknik för stora projekt

När man bygger ett vanligt höghus så behöver man oftast speciella verktyg, exempelvis stora lyftkranar. Traditionella byggtekniker fungerar dock inte för alla typer av projekt. Det är här som glidformsgjutning kommer in i bilden. Detta är ett speciellt sätt att gjuta betong. Allt börjar med att man tillverkar en glidform på bottenplattan och sedan fyller på formen med betong. Allteftersom betongen stelnar kan glidformen flyttas ett steg uppåt. Glidformen fylls inte bara med betong utan även med armeringsjärn. Detta sätt att arbeta är inte bara effektivt, det är även mer ekonomiskt jämfört med de äldre metoderna.

Read More

Byggutrustning till uthyrning kan göra stor skillnad för budgeten

Vissa byggprojekt klarar de flesta vanliga byggföretagen av. Det kan handla om att bygga ett höghus, nya bostäder eller en skola. Ibland så krävs det dock något annorlunda, ett företag som klarar av en ovanligt komplicerad utmaning. I dessa fall är det ofta nödvändigt med  speciell byggutrustning för höga byggnader, eller annan typ av utrustning som måste skräddarsys utefter det specifika projektets förutsättningar och behov. En bro kan till exempel inte byggas hur som helst, här krävs det specialistkunskap i flera led.

Read More

Kassun – för snabb och säker förflyttning

Vissa projekt kräver speciella byggnadsmetoder. Det handlar exempelvis om projekt där delar av arbetet ska utföras under vattenytan. I samband med brolanseringar har kassuner sedan länge använts för att underlätta arbetet, och numera har metoden förfinats för att möta byggbranschens tuffa krav på säkerhet och effektivitet. Här följer mer information om denna typ av transfer.

Read More

Gantry – en effektiv och ekonomisk byggteknik

Det kan tyckas som att byggande av broar, cisterner eller kassuner genomgående följer traditionella metoder och aldrig utvecklas. Att den här industrin inte skulle vara high-tech. Det är dock inte sant. I takt med utvecklingen av så kallad gantry glidformsgjutning har tekniken förändrats och förfinats allteftersom. Det gäller såväl den praktiska tillämpningen, kontrollprocesser och säkerställandet av personalens kompetens och säkerhet.

Read More

Enorma kassun i långsiktiga och internationella samarbeten, kräver öga för detaljer

Ett av den senaste tidens mest spännande projekt är kanske Tuas Port i Singapore, en hamn som ska ta emot gigantiska fartyg. Tanken är att terminalen ska utvecklas under 30 års tid och den första fasen ska stå klar under år 2020. Den delen av hamnen ska ta emot 20 miljoner containers. Totalt för hela anläggningen är målet 65 miljoner, eller nästan en fördubbling av vad Singapores hamn hanterade 2014.

Read More

Investera i rätt byggutrustning för tunga lyft

Inom byggyrken är tunga lyft en vanlig del av vardagen och någonting som de anställda tidigt måste lära sig att behärska. Att lyften sker på rätt sätt är avgörande för byggets hållbarhet och kvalitet, samtidigt som det är en viktig del av de anställdas hälsa. Tillgång till maskiner som är anpassade för arbete med tunga lyft kan underlätta arbetsbördan väsentligt.

Read More

Back to top