Loading the content...
Navigation
EN | SV
Tag archives for:

strand jack

Investera i effektiv utrustning för tunga lyft

Tunga lyft är ett vanligt förekommande inslag i många branscher. Bland annat i konstruktionsindustrin där material måste hanteras på precisa och säkra sätt. Oavsett om det är fråga om uppförande av fastigheter, broar, glidplattformar eller skorstensrör så är det därför helt avgörande att företaget i fråga har tillgång till utrustning och maskiner som faktiskt underlättar snarare än försvårar arbetet. Som hjälper de anställda att förflytta material och sektioner med exakt rätt tryck och hastighet. 

Read More

Generell information om tunga lyft

En lyftmanöver kan definieras som en aktivitet som involverar lyftning eller sänkning av en last. Inom byggprojekt av olika slag kan en lyftmanöver behöva utföras flera gånger för en och samma last. Först ska lasten lyftas upp på ett fordon för att transporteras till byggarbetsplatsen. Sedan ska den lastas av och därefter krävs ofta lyft för att sätta materialet på plats. Eftersom att laster inom byggprojekt ofta väger flera ton krävs speciell utrustning för att lyfta dem. Nedan beskrivs kort den utrustning och tillbehör som används för att utföra lyft, de risker som lyften innebär samt hur byggföretaget kan arbeta för att minska dessa risker.

Read More

Back to top