Navigation
EN | SV
EN | SV

strand jack

Investera i effektiv utrustning för tunga lyft

Tunga lyft är ett vanligt förekommande inslag i många branscher. Bland annat i konstruktionsindustrin där material måste hanteras på precisa och säkra sätt. Oavsett om det är fråga om uppförande av fastigheter, broar, glidplattformar eller skorstensrör så är det därför helt avgörande att företaget i fråga har tillgång till utrustning…

Read More

Generell information om tunga lyft

En lyftmanöver kan definieras som en aktivitet som involverar lyftning eller sänkning av en last. Inom byggprojekt av olika slag kan en lyftmanöver behöva utföras flera gånger för en och samma last. Först ska lasten lyftas upp på ett fordon för att transporteras till byggarbetsplatsen. Sedan ska den lastas av…

Read More
Back to top
Kontakta oss
X

    Kontakt Oss