Navigation
EN | SV

tanklyft

Tips på effektiv utrustning inför tunga lyft i arbetet

Säkerhet är en närmast självklar aspekt när det kommer till tunga lyft i arbetet. För företag som handskas med skrymmande och tungt gods innebär många moment risker för de anställda. Arbetet kan innebära både plötsliga arbetsplatsolyckor och utdragna sjukskrivningar som resultat av att personalen under längre tid slitit ut sig…

Read More

Tungalyft- ett farligt inslag på byggarbetsplatsen

Svensk olycksstatistik visar på ytterst få framsteg vad gäller hälsa och säkerhet inom konstruktionsbranschen. Även om antalet inträffade olyckor på byggarbetsplatser har minskat så är andelen dödsfall fortsatt hög, med så många som 10 inrapporterade fall varje år. Tunga lyft på konstruktionsarbetsplatser är exempel på komplicerade aktiviteter som lätt kan…

Read More

Faktorer att överväga när du investerar i tungalyft-utrustning

Att transportera och lyfta tungt gods på byggarbetsplatser kräver olika former av specialutrustning. Innan företag gör inköp eller hyr utrustning för tunga lyft är det viktigt att vara uppmärksam på de olika variationerna i kvalité och användning som utmärker dessa produkter. Här nedanför följer därför ett antal tips på faktorer…

Read More

Att förebygga olyckor vid lyftning av tunga objekt och massor

Under 2008 rapporterades 2,936 olycksfall och 17 dödsfall relaterad till byggprojekt i Sverige. Säkerheten är av största vikt på alla byggen, men för att främja en säker arbetsmiljö måste företag skapa en säkerhetskultur, tillämpa aktivt ledarskap samt förbättra sin förmåga att identifiera eventuella risker. was last modified: september 9th, 2020

Read More
Back to top
Kontakta oss
X

Kontakt Oss