Navigation
EN | SV
EN | SV

tunga lyft i arbetet

Tips på effektiv utrustning inför tunga lyft i arbetet

Säkerhet är en närmast självklar aspekt när det kommer till tunga lyft i arbetet. För företag som handskas med skrymmande och tungt gods innebär många moment risker för de anställda. Arbetet kan innebära både plötsliga arbetsplatsolyckor och utdragna sjukskrivningar som resultat av att personalen under längre tid slitit ut sig…

Read More

Tungalyft- ett farligt inslag på byggarbetsplatsen

Svensk olycksstatistik visar på ytterst få framsteg vad gäller hälsa och säkerhet inom konstruktionsbranschen. Även om antalet inträffade olyckor på byggarbetsplatser har minskat så är andelen dödsfall fortsatt hög, med så många som 10 inrapporterade fall varje år. Tunga lyft på konstruktionsarbetsplatser är exempel på komplicerade aktiviteter som lätt kan…

Read More

Faktorer att överväga när du investerar i tungalyft-utrustning

Att transportera och lyfta tungt gods på byggarbetsplatser kräver olika former av specialutrustning. Innan företag gör inköp eller hyr utrustning för tunga lyft är det viktigt att vara uppmärksam på de olika variationerna i kvalité och användning som utmärker dessa produkter. Här nedanför följer därför ett antal tips på faktorer…

Read More

Fyra typer av lyftutrustning som används inom bygg och anläggning

Säkerheten är det viktigaste på varje arbetsplats, och speciellt angeläget blir det inom bygg och anläggning där man ofta hanterar och förflyttar tunga material. För att undvika olyckor gäller det att maskiner och utrustning hanteras av erfarna maskinister och hantverkare och att alla är införstådda med säkerhetsreglerna som gäller på…

Read More

Vanliga tjänster som krävs för stora byggprojekt

Innovativ byggnadsteknik är essentiellt för utveckling. Det är en av grundpelarna för att bygga ut infrastrukturen runt om i världen. Byggnationer som broar, motorvägar och system för kollektivtrafik hjälper människor att ta sig från en plats till en annan. Projekt som vattenreningsverk, radiomaster och elverk bidrar även till att öka…

Read More

Olika typer av kranar som används vid byggnationer

Lyftanordningar som kranar arbetar med hjälp av stålvajrar och taljor för att lyfta och sänka material. Man ser ofta lyftkranar i samband med byggen. Kabelsystemet ger en mekanisk fördel för att lyfta tunga och stora föremål. Tillfälliga fixturer fästs vanligtvis på toppen eller botten av byggarbetsplatsen. De kan kontrolleras antingen…

Read More
Back to top
Kontakta oss
X

    Kontakt Oss