Loading the content...
Navigation
EN | SV
Tag archives for:

tunga lyft i arbetet

Tips på effektiv utrustning inför tunga lyft i arbetet

Säkerhet är en närmast självklar aspekt när det kommer till tunga lyft i arbetet. För företag som handskas med skrymmande och tungt gods innebär många moment risker för de anställda. Arbetet kan innebära både plötsliga arbetsplatsolyckor och utdragna sjukskrivningar som resultat av att personalen under längre tid slitit ut sig fysiskt. Eftersom säkerhet alltid är en fråga som måste prioriteras i en arbetsmiljö som är det viktigt att bolaget investerar i rätt utrustning för hantering av större laster. Men, vinsterna av anpassade maskiner och redskap slutar inte där.

Read More

Tungalyft- ett farligt inslag på byggarbetsplatsen

Svensk olycksstatistik visar på ytterst få framsteg vad gäller hälsa och säkerhet inom konstruktionsbranschen. Även om antalet inträffade olyckor på byggarbetsplatser har minskat så är andelen dödsfall fortsatt hög, med så många som 10 inrapporterade fall varje år. Tunga lyft på konstruktionsarbetsplatser är exempel på komplicerade aktiviteter som lätt kan leda vidare till skador eller olyckor av olika slag. De tunga gods och stora maskiner som ofta är involverade i dessa sammanhang ökar också risken för dödsolyckor. Här nedan beskrivs några faktorer som företag bör tänka på i arbetet med att förbättra säkerheten på arbetsplatsen:

Read More

Faktorer att överväga när du investerar i tungalyft-utrustning

Att transportera och lyfta tungt gods på byggarbetsplatser kräver olika former av specialutrustning. Innan företag gör inköp eller hyr utrustning för tunga lyft är det viktigt att vara uppmärksam på de olika variationerna i kvalité och användning som utmärker dessa produkter. Här nedanför följer därför ett antal tips på faktorer som är viktiga att tänka på i samband med sådana investeringar:

Read More

Fyra typer av lyftutrustning som används inom bygg och anläggning

Säkerheten är det viktigaste på varje arbetsplats, och speciellt angeläget blir det inom bygg och anläggning där man ofta hanterar och förflyttar tunga material. För att undvika olyckor gäller det att maskiner och utrustning hanteras av erfarna maskinister och hantverkare och att alla är införstådda med säkerhetsreglerna som gäller på arbetsplatsen. Maskiner och utrustning för att hantera tunga material kan se väldigt olika ut beroende på vilket arbete som utförs. Nedan nämns några vanliga maskiner som används för lite tyngre lyft.

Read More

Vanliga tjänster som krävs för stora byggprojekt

Innovativ byggnadsteknik är essentiellt för utveckling. Det är en av grundpelarna för att bygga ut infrastrukturen runt om i världen. Byggnationer som broar, motorvägar och system för kollektivtrafik hjälper människor att ta sig från en plats till en annan. Projekt som vattenreningsverk, radiomaster och elverk bidrar även till att öka livskvaliteten för människor över stora områden. Dessa system hjälper i sin tur till att främja handeln både nationellt och internationellt, vilket i längden bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i hela landet. Dessa projekt kan vara mycket komplexa, och flera komponenter måste gå samman för att de ska lyckas. Nedan förklaras i enkla drag några av de tjänster som krävs för att ett stort byggprojekt ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Read More

Olika typer av kranar som används vid byggnationer

Lyftanordningar som kranar arbetar med hjälp av stålvajrar och taljor för att lyfta och sänka material. Man ser ofta lyftkranar i samband med byggen. Kabelsystemet ger en mekanisk fördel för att lyfta tunga och stora föremål. Tillfälliga fixturer fästs vanligtvis på toppen eller botten av byggarbetsplatsen. De kan kontrolleras antingen från hytten på kranen där föraren får hjälp och instruktioner från medarbetare på marken som signalerar med händerna eller via radiokommunikation, kranen kan även styras med en handburen kontroll.

Read More

Back to top