Navigation
EN | SV
EN | SV

tunga lyft

Investera i effektiv utrustning för tunga lyft

Tunga lyft är ett vanligt förekommande inslag i många branscher. Bland annat i konstruktionsindustrin där material måste hanteras på precisa och säkra sätt. Oavsett om det är fråga om uppförande av fastigheter, broar, glidplattformar eller skorstensrör så är det därför helt avgörande att företaget i fråga har tillgång till utrustning…

Read More

Tips på effektiv utrustning inför tunga lyft i arbetet

Säkerhet är en närmast självklar aspekt när det kommer till tunga lyft i arbetet. För företag som handskas med skrymmande och tungt gods innebär många moment risker för de anställda. Arbetet kan innebära både plötsliga arbetsplatsolyckor och utdragna sjukskrivningar som resultat av att personalen under längre tid slitit ut sig…

Read More

Att förebygga olyckor vid lyftning av tunga objekt och massor

Under 2008 rapporterades 2,936 olycksfall och 17 dödsfall relaterad till byggprojekt i Sverige. Säkerheten är av största vikt på alla byggen, men för att främja en säker arbetsmiljö måste företag skapa en säkerhetskultur, tillämpa aktivt ledarskap samt förbättra sin förmåga att identifiera eventuella risker.

Read More

Fyra typer av lyftutrustning som används inom bygg och anläggning

Säkerheten är det viktigaste på varje arbetsplats, och speciellt angeläget blir det inom bygg och anläggning där man ofta hanterar och förflyttar tunga material. För att undvika olyckor gäller det att maskiner och utrustning hanteras av erfarna maskinister och hantverkare och att alla är införstådda med säkerhetsreglerna som gäller på…

Read More

Vanliga tjänster som krävs för stora byggprojekt

Innovativ byggnadsteknik är essentiellt för utveckling. Det är en av grundpelarna för att bygga ut infrastrukturen runt om i världen. Byggnationer som broar, motorvägar och system för kollektivtrafik hjälper människor att ta sig från en plats till en annan. Projekt som vattenreningsverk, radiomaster och elverk bidrar även till att öka…

Read More

Olika typer av kranar som används vid byggnationer

Lyftanordningar som kranar arbetar med hjälp av stålvajrar och taljor för att lyfta och sänka material. Man ser ofta lyftkranar i samband med byggen. Kabelsystemet ger en mekanisk fördel för att lyfta tunga och stora föremål. Tillfälliga fixturer fästs vanligtvis på toppen eller botten av byggarbetsplatsen. De kan kontrolleras antingen…

Read More
Back to top
Kontakta oss
X

    Kontakt Oss