Loading the content...
Navigation
EN | SV
Tag archives for:

tunga lyft

Investera i effektiv utrustning för tunga lyft

Tunga lyft är ett vanligt förekommande inslag i många branscher. Bland annat i konstruktionsindustrin där material måste hanteras på precisa och säkra sätt. Oavsett om det är fråga om uppförande av fastigheter, broar, glidplattformar eller skorstensrör så är det därför helt avgörande att företaget i fråga har tillgång till utrustning och maskiner som faktiskt underlättar snarare än försvårar arbetet. Som hjälper de anställda att förflytta material och sektioner med exakt rätt tryck och hastighet. 

Read More

Tips på effektiv utrustning inför tunga lyft i arbetet

Säkerhet är en närmast självklar aspekt när det kommer till tunga lyft i arbetet. För företag som handskas med skrymmande och tungt gods innebär många moment risker för de anställda. Arbetet kan innebära både plötsliga arbetsplatsolyckor och utdragna sjukskrivningar som resultat av att personalen under längre tid slitit ut sig fysiskt. Eftersom säkerhet alltid är en fråga som måste prioriteras i en arbetsmiljö som är det viktigt att bolaget investerar i rätt utrustning för hantering av större laster. Men, vinsterna av anpassade maskiner och redskap slutar inte där.

Read More

Fyra typer av lyftutrustning som används inom bygg och anläggning

Säkerheten är det viktigaste på varje arbetsplats, och speciellt angeläget blir det inom bygg och anläggning där man ofta hanterar och förflyttar tunga material. För att undvika olyckor gäller det att maskiner och utrustning hanteras av erfarna maskinister och hantverkare och att alla är införstådda med säkerhetsreglerna som gäller på arbetsplatsen. Maskiner och utrustning för att hantera tunga material kan se väldigt olika ut beroende på vilket arbete som utförs. Nedan nämns några vanliga maskiner som används för lite tyngre lyft.

Read More

Vanliga tjänster som krävs för stora byggprojekt

Innovativ byggnadsteknik är essentiellt för utveckling. Det är en av grundpelarna för att bygga ut infrastrukturen runt om i världen. Byggnationer som broar, motorvägar och system för kollektivtrafik hjälper människor att ta sig från en plats till en annan. Projekt som vattenreningsverk, radiomaster och elverk bidrar även till att öka livskvaliteten för människor över stora områden. Dessa system hjälper i sin tur till att främja handeln både nationellt och internationellt, vilket i längden bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i hela landet. Dessa projekt kan vara mycket komplexa, och flera komponenter måste gå samman för att de ska lyckas. Nedan förklaras i enkla drag några av de tjänster som krävs för att ett stort byggprojekt ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Read More

Olika typer av kranar som används vid byggnationer

Lyftanordningar som kranar arbetar med hjälp av stålvajrar och taljor för att lyfta och sänka material. Man ser ofta lyftkranar i samband med byggen. Kabelsystemet ger en mekanisk fördel för att lyfta tunga och stora föremål. Tillfälliga fixturer fästs vanligtvis på toppen eller botten av byggarbetsplatsen. De kan kontrolleras antingen från hytten på kranen där föraren får hjälp och instruktioner från medarbetare på marken som signalerar med händerna eller via radiokommunikation, kranen kan även styras med en handburen kontroll.

Read More

Back to top