Loading the content...
Navigation
EN | SV
Tag archives for:

tungalyft

Tungalyft- ett farligt inslag på byggarbetsplatsen

Svensk olycksstatistik visar på ytterst få framsteg vad gäller hälsa och säkerhet inom konstruktionsbranschen. Även om antalet inträffade olyckor på byggarbetsplatser har minskat så är andelen dödsfall fortsatt hög, med så många som 10 inrapporterade fall varje år. Tunga lyft på konstruktionsarbetsplatser är exempel på komplicerade aktiviteter som lätt kan leda vidare till skador eller olyckor av olika slag. De tunga gods och stora maskiner som ofta är involverade i dessa sammanhang ökar också risken för dödsolyckor. Här nedan beskrivs några faktorer som företag bör tänka på i arbetet med att förbättra säkerheten på arbetsplatsen:

Read More

Faktorer att överväga när du investerar i tungalyft-utrustning

Att transportera och lyfta tungt gods på byggarbetsplatser kräver olika former av specialutrustning. Innan företag gör inköp eller hyr utrustning för tunga lyft är det viktigt att vara uppmärksam på de olika variationerna i kvalité och användning som utmärker dessa produkter. Här nedanför följer därför ett antal tips på faktorer som är viktiga att tänka på i samband med sådana investeringar:

Read More

Back to top